วิทยุการบินฯ เล็งปรับค่าธรรมเนียมใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. เปิดเผยว่า บวท. จะปรับวิธีการคิดอัตราค่าธรรมเนียม การจัดการจราจรทางอากาศใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คาดว่า จะเริ่มได้ในกลางปีนี้ โดยจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเดือนเมษายน ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียม จะคิดตามระยะทาง น้ำหนักเครื่องบิน และจะเพิ่มตัวแปรนโยบายรัฐบาล ที่อาจให้ส่วนลดหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมต่างๆ จากเดิมที่คิดแบบเหมาจ่าย ซึ่งจะมีผลให้สายการบินในประเทศ ที่ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม การจัดจราจรทางอากาศลดลง โดยค่าธรรมเนียมการจัดจราจรทางอากาศ เฉลี่ยในปัจจุบันที่ 10,000 บาท ต่อหน่วยบิน เมื่อปรับใหม่ จะอยู่ที่ 11,800 บาทต่อหน่วยบิน ซึ่งจากเดิมจะเริ่มตั้งแต่ปี 2553 แต่สายการบินขอให้ชะลอไปก่อนเพราะได้รับผลกระทบจากการวุ่นวายทางการเมือง และการปิดท่าอากาศยาน แต่เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จึงได้นำมาพิจารณาใหม่