สุรพงษ์น้อมรับศาลไม่วินิจฉัยค้านแก้รธน.

สุรพงษ์น้อมรับศาลไม่วินิจฉัยค้านแก้รธน.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา และคณะ ทำการยื่นหนังสือถึง นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวาระ 3 ทั้ง 2 ฉบับ เนื่องจากไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 โดยในวันนี้ศาลพิจารณาแล้ว มีคำสั่งไม่รับวินิจฉัย เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ โดยเฉพาะมาตรา 291 โดยต้องให้ทำเป็นญัตติ และเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มิใช่ทำเป็นร่าง พ.ร.บ. ทั้งมาตรา 291 (7) บัญญัติให้นำบทบัญญัติมาตรา 150 และมาตรา 515 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่ได้ให้นำมาตรา 154 มาบังคับใช้ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจรับคำร้องไว้วินิจฉัย


ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลไม่รับวินิจฉัย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ระบุว่า เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจที่ศาลจะวินิจฉัยได้ว่า การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวชอบ หรือ มิชอบ ซึ่ง นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ยินดีรับคำวินิจฉัย โดยอย่างน้อยก็ได้ทราบว่า ศาลไม่รับคำร้อง ซึ่งก็ไม่เป็นไร เพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคำวินิจฉัยหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ตนก็ต้องขอบคุณทางศาลรัฐธรรมนูญด้วย

ขณะที่ นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การดำเนินการของทางพรรคเพื่อไทย ต่อไปนั้น ต้องดูข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสาเหตุที่ศาลไม่รับคำวินิจฉัยอีกครั้ง เพราะที่พวกตนยื่นคัดค้านนั้น ได้อาศัยข้อกฎหมาย ตามมาตรา 154 ที่ประธานรัฐสภา ต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีการวินิจฉัย ซึ่งโดยส่วนตัวนั้น เห็นว่า แท้จริงแล้ว ศาลจะต้องมีคำวินิจฉัยออกมา