แม่ค้ายิ่งเจริญหาซื้อน้ำมันปาล์มไม่ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มในขณะนี้ ยังคงมีผลกระทบต่อการจับจ่ายของประชาชน รวมไปถึงแม่ค้ารายย่อย ที่ไม่มีสินค้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งจากการสอบถาม นางอุบล มากมา เจ้าของร้านค้าในตลาดสดยิ่งเจริญ พบว่า
ในขณะนี้ ไม่มีน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขาย มีเพียงแต่บรรจุถุงขายให้กับประชาชน ซึ่งรับมาลิตรละ 65 บาท หรือ หากนำมาแยกแบ่งขายเองจากน้ำมันปี๊บนั้น จะเฉลี่ยราคาอยู่ที่ปี๊บละ 1,000 - 1,200 บาท ส่วนน้ำมันจุกสีฟ้าของรัฐบาลที่เป็นโควตาการนำเข้า ก็ไม่ได้มีมาถึงผู้ค้ารายย่อยให้ได้วางจำหน่าย

ด้าน นางวิชุตา บำรุงศิลป์ ประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้า มองว่า ในขณะนี้น้ำมันปาล์มหาซื้อได้ยาก และมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมมองว่า การนำเข้าของรัฐบาลนั้น ยังไม่ทันการ แต่เชื่อว่าในระยะยาว จะช่วยแบ่งเบาปัญหา
นี้ได้