เวียดนาม ไฟเขียวมาตรการคุมเงินเฟ้อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเหงียน ตัน ดุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้อนุมัติมาตรการด้านการเงินและการคลัง ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อและลดยอดขาดดุลการค้า ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลเวียดนามมีมติรับรองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั้น รวมถึง การลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐ ลงอีก 10% ด้วยการปรับโครงการเงินทุน และการชะลองานที่ไม่มีความจำเป็น หรือ ไม่มีประสิทธิภาพออกไป

ขณะเดียวกัน นายกฯเวียดนาม ยังได้อนุมัติให้ ธนาคารกลางเวียดนาม ลดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ ลงเหลือ 18-19% จากระดับ 23% เพื่อลดปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบ แต่มีบางฝ่าย มองว่า มาตรการเหล่านี้ จะช่วยดึงเงินหมุนเวียนออกจากระบบมากขึ้น แต่อาจจะต้องมีการดำเนินการมากกว่านี้ เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น