กต.เตือนผู้ไปลิเบียระวังเหตุรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้ออกประกาศเตือนผู้จะเดินทางไป สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย ระบุว่า โดยที่สถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศลิเบีย ได้เพิ่มระดับความรุนแรง และเกิดเหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรง ในหลายพื้นที่ นั้น กระทรวงการต่างประเทศ ขอแจ้งเตือนผู้ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศลิเบีย ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยทั่วกัน