ครม.อนุมัติเงิน600ลบ.ป้องกันเพลี้ยแป้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ จำนวน 600 ล้านบาท ตามการเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการป้องกันเพลี้ยแป้งให้กับเกษตรกร และหากยังไม่เพียงพอ สามารถเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังอนุมัติขยายวงเงินจำนวน 31 ล้านบาท ให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อใช้คุ้มครองนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย หลังจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น