นักวิชาการเห็นด้วยหากอาเซียนแก้ชายแดนได้

นักวิชาการเห็นด้วยหากอาเซียนแก้ชายแดนได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิรันดร์ กุลฑานันท์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซีย กับปัญหาไทย-กัมพูชา ในข้อพิพาทปัญหาตามแนวชายแดน ว่า ในส่วนตัวเป็นการดี หากในที่ประชุมสามารถหาข้อยุติปัญหาตามแนวชายแดนได้ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องบริเวณชายแดนด้าน จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด และชาวกัมพูชา มีการติดต่อและสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีติดต่อกันมานาน หากมีปัญหาเรื่องพรมแดน จะทำให้เรื่องการค้าขายแลกเปลี่ยนหยุดชะงัก และลุกลามไปเป็นปัญหาระหว่างประเทศได้ จึงอยากให้รัฐบาลหาทางเจรจายุติปัญหาโดยเร็ว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป ทั้งอยากให้ทุกฝ่ายมองเห็นความสำคัญของประชาชนเป็นหลัก