พรทิวายันไม่ได้นำเข้าน้ำมันปาล์มล่าช้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้รายงานสถานการณ์ราคา และผลผลิตปาล์มในประเทศ รวมทั้งเงื่อนไขเวลา ในการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศว่า ไม่ได้ล่าช้าตามที่หลายฝ่ายเข้าใจ แต่ติดปัญหาในเรื่องของวันหยุดราชการ และสถานการณ์ราคาในตลาดโลก ไม่ปกติ โดยในช่วงเวลาหลังจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ อนุมัติให้มีการนำเข้า จำนวน 120,000 ตัน ราคาในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นทันที หากมีการนำเข้า ผู้ประกอบการไม่สามารถรับภาระต้นทุน และจำหน่ายในราคาขวดละ 47 บาทได้ และเมื่อชะลอการนำเข้า ราคาเริ่มปรับตัวลดลง โดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า การประชุมของคณะกรรมการ ในวันนี้ จะต้องได้ข้อสรุปทั้งหมด