กระทรวงพลังงานยังไม่มีแนวทางยกเลิกB100

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของบริษัทน้ำมันบางราย ที่ให้ยกเลิกใช้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ หรือ บี100 ในดีเซล โดยให้เหตุผลว่า ภาครัฐต้องมองภาพรวมของโครงสร้าง บี100 ทั้งหมด ไม่ใช่พิจารณาแค่ราคาและปริมาณเท่านั้น แต่เอกชนจะมองเพียงว่า การผสม บี100 มีต้นทุนสูงกว่าการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์ ที่ได้ค่าการตลาดสูงกว่า

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน มีนโยบายส่งเสริมการใช้ บี100 ตามนโยบายพลังงานทดแทนและสนับสนุน ให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อรองรับปริมาณการใช้ในภาคพลังงาน แต่ในช่วงที่น้ำมันปาล์มขาดแคลน ก็ได้ช่วยลดสัดส่วนการใช้ บี100 โดยปรับสูตรดีเซลจาก บี3 เป็น บี2 จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาระยะสั้น

ด้าน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กล่าวว่า ปัญหาปาล์มน้ำมันขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของรัฐ จึงควรมีการปรับแผนการใช้ บี100 ให้ชัดเจนในระยะยาว เพราะไทยยังเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานสูงถึงร้อยละ 50-60 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด