DSIรายงานผลตรวจรง.แก่บอร์ดปาล์มน้ำมัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษ หรือ DSI ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 3 ชุด เข้าตรวจสอบ โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรโควตาน้ำมันปาล์ม ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้ ทาง DSI จะเดินทางลงไปตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในหลายพื้นที่ เช่น บริษัทปาล์มออยล์ เอ็นเนอร์ยี อินดัสตรี จำกัด
จังหวัดเพชรบุรี , บริษัทโอลีน จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มโอลีน ในจังหวัดสมุทรสาคร , บริษัท เหล่า ธงสิงห์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม และ บริษัททีเอส อุตสาหกรรม น้ำมัน จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ บริษัทที่อยู่ในโควตาที่ทางรัฐบาลจัดสรร นำเข้าน้ำมันและจำหน่าย จำนวน 10 บริษัท ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้ว 4 โรงงาน และในวันนี้อีก 4 โรงงาน และเหลืออีกเพียง 2 โรงงาน เท่านั้น ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบที่มาที่ไปว่า มีการจับกุมสินค้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ทาง DSI ก็จะนำข้อมูลที่ได้เข้าไปที่ประชุมคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน