การค้าภายในอุบลฯแจ้งวางขายน้ำมัน3แห่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระศักดิ์ เรืองสุมานวงศ์ การค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม มีราคาแพงและขาดตลาดอยู่ในขณะนี้ ทางจังหวัดอุบลบราชธานี เห็นความจำเป็นของประชาชนใช้น้ำมันปาล์มประกอบอาหาร ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ราคาเป็นธรรม โดยให้ประชาชน ไปซื้อจากการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี ซื้อได้คนละ 2 ขวด ขวดละ ราคา 47 บาท ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ สามารถหาซื้อน้ำมันปาล์ม ได้ 3 แห่ง คือ 1.การค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2.ห้างยงสงวน และ 3.สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี