ครม.เตรียมถกแก้ปมน้ำมันปาล์ม-ต่ออายุพรบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจะเริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอ 2 แนวทาง ในการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มที่ขาดตลาด และจะมีการนำเข้าจำนวน120,000 ตัน ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหม่ ภายหลังที่ขณะนี้ ยังไม่สามารถนำเข้าน้ำมันปาล์มได้ โดยแนวทางแรกเสนอให้อนุญาตให้มีการนำเข้าเสรี และห้ามส่งออกชั่วคราว เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่จะต้องมีการจำหน่ายไม่เกินเพดานราคาที่ กรมการค้าภายใน กำหนดไว้ที่ขวดลิตรละ 47 บาท ส่วนแนวทางที่ 2 คือ การปรับวิธีการนำเข้า 120,000 ตัน โดยแยกเป็นการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกขาย หรือ นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบสำเร็จรูป โดยกำหนดราคาขายปลีก ขวดละไม่เกิน 47 บาท ทั้งนี้ หากรัฐบาลต้องการให้จำหน่ายในราคาไม่เกิน ขวดละ 47 บาทนั้น รัฐบาล จะต้องชดเชยส่วนต่างให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ราคาจำหน่ายเป็นไปตามที่ภาครัฐควบคุมไว้ และเบื้องต้น ได้กำหนดเงินชดเชย ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท พร้อมกับ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน

ขณะที่ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบ หรือ ศอ.รส. เตรียมเสนอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาการต่ออายุการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อไปอีก15 วัน โดยปรับลดพื้นที่ลง 2-3 เขต ที่อยู่รอบนอก และไม่มีการชุมนุม พร้อมลดกำลังเจ้าหน้าที่ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้จะหมดอายุ ในวันที่ 23 ก.พ.