พณ.ตั้งเป้าส่งข้าวไปฮ่องกงไม่ต่ำ3แสนตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการหารือของคณะทำงานร่วมไทย-ฮ่องกง เพื่อรักษาสัดส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ไปฮ่องกง ว่า ได้รับความร่วมมือจาก 3 สมาคมเอกชนของฮ่องกง และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ในการรักษามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพื่อการส่งออก โดยมีการตั้งเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 300,000 ตัน ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ของตลาดข้าวแต่ละประเภท ให้ชัดเจนขึ้น โดยในช่วงกลางปีนี้ จะมีการประชุมมาตรฐานข้าวโลก เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของข้าวไทย หลังจากสัดส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปฮ่องกง ในปีที่ผ่านมาถูกเวียดนามและกัมพูชา ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไปแล้วร้อยละ 3-5 หรือ คิดเป็นปริมาณกว่า 15,000 ตัน โดยราคาข้าวของทั้ง 2 ประเทศ ต่ำกว่าราคาข้าวหอมมะลิไทย ตันละ 300 เหรียญสหรัฐ