พลังงานเริ่มจำหน่ายดีเซลบี2 ดีเดย์1มี.ค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงาน ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ให้ปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ หรือ บี100 เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซล บี2 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่มีมติให้ปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันดีเซล บี2 แทน บี3 เป็นการชั่วคราว จนถึงสิ้นเดือน มี.ค.นี้ เพื่อบรรเทาภาระการขาดแคลนน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยกำหนดให้มีการผสม บี100 ในน้ำมันดีเซลลดลง จากเดิมร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1.5-2 ซึ่งอาจทำให้สีของน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานที่กำหนด แต่กลุ่มธุรกิจพลังงาน จะผ่อนผันให้เป็นการชั่วคราว โดยกระทรวงพลังงาน จะเริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป ในราคาไม่เกินลิตรละ 30 บาท ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดีเซล บี2 จะทำให้ปริมาณการใช้น้ำมัน บี100 ลดลงวันละ 1,000,000 ลิตร จากปัจจุบันที่ผสม บี100 และ บี5 อยู่ที่ประมาณ 2,000,000 ลิตรต่อวัน และยังลดภาระการชดเชยกองทุนน้ำมันเชื่อเพลิง ได้ถึง 600 ล้านบาทต่อเดือน