ธปท.แจงเกาหลีใต้ปิดสถาบันการเงินไม่กระทบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึง กรณีสถาบันการเงินของเกาหลีใต้ ถูกหน่วยงานทางการสั่งปิดกิจการว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินของไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากสถาบันการเงินในเกาหลีใต้ ที่ถูกสั่งปิดทั้ง 7 แห่ง เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็ก มีธุรกรรมการซื้อขายกับสถาบันการเงินไทยน้อยมาก

นอกจากนี้ ฐานะการเงินของสถาบันการเงินไทย ก็ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) เฉลี่ยทั้งระบบร้อยละ 16 หากแยกดูเฉพาะสถาบันการเงินขนาดเล็ก เช่น บริษัทเงินทุน (บง.) จำนวน 3 แห่ง พบว่า มีบีไอเอส สูงกว่าร้อยละ 25 ในขณะที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) 3 ราย มีบีไอเอสสูงกว่าร้อยละ 40