พณ.มั่นใจคกก.ปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกระทู้ถามสด นายเจริญ ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง แทน นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้าแพง และขาดแคลนว่า ในวันพรุ่งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มขาดแคลน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมั่นใจว่า จะสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนได้

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ตรวจสอบการกักตุนสินค้าแล้ว ทั้งนี้ หากพบว่า มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็จะถูกลงโทษด้วยการไล่ออกเพราะหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส่วนสาเหตุที่ผลผลิตลดลงจนขาดแคลนนั้น เนื่องจากประสบปัญหาภัยพิบัติจนพืชผลทางการเกษตรเสียหาย