สุรินทร์แล้งชาวบ้านเร่งเก็บน้ำทำเกษตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ในขณะนี้ ปัญหาภัยแล้งเริ่มเข้ามาครอบคลุมส่งผลกระทบในพื้นที่ จ.สุรินทร์แล้ว ทำให้พื้นที่ห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆ เริ่มแห้งขอด ขณะที่คลองบางแห่งที่น้ำยังไม่แห้งสนิท เกษตรกรต่างพากันเร่งนำเครื่องสูบน้ำ มาสูบเก็บไว้เพื่อปลูกข้าวนาปรัง รวมถึงเกษตรกรที่มีบ่อเลี้ยงปลา ต่างเร่งสูบน้ำที่พอจะเหลืออยู่บ้างในคลอง มากักเก็บไว้ในบ่อของตน เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีน้ำ ในการทำการเกษตรและเลี้ยงปลา โดยเฉพาะในคลองธรรมชาติ ในพื้นที่ ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พบว่า น้ำในห้วยและคลองเริ่มแห้งขอดแล้ว

อย่างไรก็ตาม พบข้อมูล 23 จังหวัด ทั่วประเทศของประเทศไทย เสี่ยงภัยแล้งในปีนี้ โดยเฉพาะจังหวัดที่เสี่ยงภัยแล้งมากที่สุด คือ จ.ศรีสะเกษ ส่วน 22 จังหวัด ยังเสี่ยงภัยในระดับปานกลาง ภาคอีสาน 8 จังหวัด ได้แก่ จ.เลย หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร และ สุรินทร์ ข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งมาจากฝนทิ้งช่วง ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักลดลง อย่างไรก็ตาม จ.สุรินทร์ ได้เร่งประสานให้ทุกหน่วยงานให้เร่งคลี่คลายในการกักเก็บน้ำให้กับประชาชน