คค.ตั้งคณะทำงานแก้ตรวจหนังสือเดินทางช้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอำนวยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานแก้ปัญหาความล่าช้า ของการตรวจหนังสือเดินทาง ในส่วนผู้โดยสารขาออก ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยให้เวลาจัดทำแผนงาน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใน 2 สัปดาห์

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายลดเหตุการณ์ลักลักทรัพย์ ของผู้โดยสารที่อยู่ในกระเป๋า ในพื้นที่คัดแยกสัมภาระ ให้ลดน้อยลง จากปัจจุบันที่มีเหตุของหายเดือนละ 10-20 ครั้ง