ภัยแล้งลำปางทำผลผลิตกระเทียมลดลง

ภัยแล้งลำปางทำผลผลิตกระเทียมลดลง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลอดทั้งวันนี้ เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในเขตตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ยังคงช่วยกันเก็บเกี่ยวกระเทียมในสวน นำ ออกมาขาย เนื่องจากขณะนี้ราคากระเทียมสดจากไร่ ในปีนี้ มีราคาดีและสูงขึ้น ถึงกิโลกรัมละ 20 - 22 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนกระเทียม ต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการลงแขกช่วย กัน เนื่องจากแรงงานในพื้นที่ขาดแคลน และประหยัดในการจ้างคนงาน มาทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ทั้งนี้ ในเขต ตำบลทุ่งผึ้ง มีชาวบ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนใหญ่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรทำไร่ทำสวนเป็นหลัก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จ เกษตรกรได้ทำการปลูกพืชในฤดูแล้งกัน เป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาภัยแล้งปีนี้ ก็ถือว่ามาเร็วกว่าทุกปี

ขณะเดียวกัน ชาวบ้านในหมู่บ้าน จะหันมาปลูกกระเทียมกันมาก โดยมีกระเทียมในหมู่บ้านมากว่า 1,500 ไร่ และคาดว่ามีผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากกว่า 5,000 ตัน และจะมีเงินสะพัดเข้ามาในพื้นที่หลายล้านบาท ตลอดจนผลผลิตกระเทียมในฤดูกาลนี้ มีปริมาณลดลงกว่าปีก่อนกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำ ในช่วงที่ลำต้นกระเทียมกำลังเจริญเติบโต