ก.คลังยันรัฐจัดเก็บรายได้1.2แสนลบ.จริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ปี 2554 ได้เริ่มประชุมนัดที่ 2 โดยมี นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายค้านยังคงไม่มั่นใจกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ที่ระบุยอดตัวเลข 120,000 ล้านบาท ว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ ขณะที่ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่า สามารถทำได้ เนื่องจาก 4 เดือนแรก สามารถจัดเก็บรายได้แล้ว 65,000 ล้านบาท ส่วนในช่วง 8 เดือน ที่เหลือ ตัวเลขน่าจะทะลุเป้า ขณะที่ประชุมวุฒิสภา มีมติด้วยคะแนน 37 ต่อ 19 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
การกลับเป็นผู้ประกันตน ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพเกือบ 500,000 คน สามารถขอเข้ากลับเป็นผู้ประกันตน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้อีกครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่ที่วัน พ.ร.บ.ดังกล่าวบังคับใช้