ธปท.รับเงินเฟ้อโจทย์บริหารนโยบายการเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัณฑิต นิจถาวร อดีตรองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ถือเป็นโจทย์สำคัญและเป็นความท้าทายของการดำเนินนโยบายการเงินในปีนี้ เพื่อคุมให้เงินเฟ้อ อยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะหากเงินเฟ้อ ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยนโยบาย จึงควรต้องปรับให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม เพื่อดูแลความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และควรต้องทำล่วงหน้า

ทั้งนี้ การปรับขึ้นของเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา เป็นผลจาก 4 ปัจจัยหลัก อาทิ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งทำให้ความต้องการสินค้าบริการมีมากขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบเศรษฐกิจโลก ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เร่งตัวขึ้น และ ราคาอาหารที่ปรับตัวขึ้นอันเป็นผล
จากภัยธรรมชาติ