ผู้ว่าอยุธยาเผยถนนในจังหวัดทรุดกว่า30สาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผย กับ สำนักข่าว ไอ เอ็น เอ็น ผ่าน เอ็มบี แชนแนล ถึง การที่ถนนในพระนครศรีอยุธยาหลายสาย มีการทรุดตัวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งพบถนนใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีการทรุดตัวในลักษณะนี้กว่า 30 สาย คาดว่า สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการขุดบ่อน้ำบาดาล เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดต่างใช้น้ำบาดาล โดยขณะนี้ ได้มีการปิดถนนชั่วคราว เพราะมีชาวบ้านที่สัญจรได้รับบาดเจ็บ จึงหันมาใช้เส้นทางเลี่ยงอื่นแทน ซึ่งทางหลวงชนบท จะต้องรับผิดชอบดูแล และคาดว่าในสัปดาห์หน้า จะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้