ส.ส.พิจิตร เข้ายุติเหตุวางมวยแย่งน้ำ

ส.ส.พิจิตร เข้ายุติเหตุวางมวยแย่งน้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ประธานกรรมาธิการการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร และเป็น ส.ส.พิจิตร ได้ลงพื้นที่ รับฟังปัญหาของชาวนาในเขต อ.วชิรบารมี และ อ.สามง่าม ตามโครงการสัมมนาเรื่อง "พัฒนาเกษตรไทย เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน" โดยให้ข้อมูลกับชาวนา ว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังวิกฤติขาดแคลนอาหาร ดังนั้นใน 1-2 ปีข้างหน้านี้ วิกฤติจะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทย ที่ราคาผลผลิตต่างๆ จะมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นทุกประเภท แต่ก็มีผลสะท้อนถึงคนไทย ที่ต้องบริโภคสินค้าราคาสูงตามไปด้วย ตามภาวะเศรษฐกิจโลก

จากนั้นได้ลงพื้นที่บุกไปถึงเขต จ.กำแพงเพชร ร่วมกับ นายชัยยันต์ ต้องเดช ผู้นำเกษตรกร ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี และ นายประมวล ปิ่นมาศ นายกเทศบาลตำบลสามง่าม เนื่องจากรับข้อร้องทุกข์ว่า น้ำที่ชลประทานกำแพงเพชร ผันน้ำผ่านคลองท่อทองแดง ให้ไหลมาพิจิตร กับไหลมาไม่ถึง และมีชาวนาพิจิตร กำลังยกพวกจะไปเปิดศึกแย่งน้ำ ที่บริเวณบ้านเกาะควง หมู่ 6 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จึงได้เดินทางไปพร้อมกับ ผกก.สภ.วชิรบารมี , ผกก.สภ. สามง่าม เพื่อเจรจาระงับเหตุ ซึ่งพบปัญหาว่า เหตุที่น้ำไหลมาไม่ถึงชาวนาพิจิตร เพราะมีเพียงชาวนา ต.ประชาสุขสันต์ จ.กำแพงเพชรเพียงบางคน ที่ไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ แต่ใช้วิธีฝังท่อเมื่อมีระดับน้ำสูง ก็จะใช้วิธี "กาลักน้ำ" ให้น้ำไหลเข้านา โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงต้องปิดประตูน้ำทดน้ำให้สูงไว้ เพื่อให้น้ำไหลเข้านาตนเอง ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือว่าผิดระเบียบข้อตกลงของชลประทานกับชาวนาทั่วไป

ดังนั้นเมื่อชาวนาพิจิตรเดือดร้อน ในฐานะที่เป็น ส.ส.พิจิตร จึงต้องออกแรงลงทุนตามน้ำ มาให้ชาวนาพิจิตรได้ใช้ อีกทั้งต้องห้ามทุกฝ่าย ใช้กำลัง แต่ให้ใช้การเจรจา และเหตุผล จึงได้โทรศัพท์ประสานงานให้ นายอำเภอสามง่าม อ.วชิรบารมี และนายอำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร พร้อมทั้งชลประทานทั้ง 2 จังหวัด ให้ร่วมกันทำแผนสมานฉันท์แบ่งปันน้ำ ยามวิกฤติ เพราะทุกฝ่ายต่างก็เป็นชาวนาบ้านพี่เมืองน้องด้วยกัน ซึ่งหลังจาก ส.ส.พิจิตร ออกหน้าเจรจาด้วยตนเอง ชาวบ้านทุกฝ่ายต่างก็ยอมปฏิบัติตาม เรื่องจึงจบลงได้ด้วยดี แฮปปี้ทั่วหน้า