ชายฝั่งเเหลมกลัดถูกกัดเซาะยาวกว่า20กม.

ชายฝั่งเเหลมกลัดถูกกัดเซาะยาวกว่า20กม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ คุ้มชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เปิดเผยว่า เกิดปัญหาน้ำกัดเซาะป่าชายเลน บริเวณชายหาดที่พบในขณะนี้ คือ ที่บริเวณบ้านสะพานหิน และบ้านแหลมกลัด ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มาก เพราะชาวบ้านบริเวณนั้นได้อาศัยพื้นที่ป่าชายเลนนี้ ทำมาหากิน ด้วยการจับกุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อบริโภคและขาย เพื่อเลี้ยงชีพ ซึ่งจากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า ป่าชายเลนในบริเวณนี้ ได้ถูกน้ำกัดเซาะประมาณปีละ 2-3 เมตร ระยะทางตั้งแต่บ้านสะพานหิน จนถึงบ้านแหลมกลัด ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนเสียหาย มีต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ทางด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข โดยไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม จากที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงมาสำรวจ พบว่า ถ้าใช้แนวหินกั้นอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อม และใช้งบประมาณ 200-300 ล้านบาท ต่อ 1 ตำบล ซึ่งค่อนข้างสูง แต่ที่สำรวจมาพบว่า ต.แหลมกลัด มีพื้นดินหายไปประมาณ 400 ไร่ต่อปี ประชาชนบางรายถือใบ น.ส.3 อยู่ในมือ แต่ไม่มีที่ดิน เนื่องจากน้ำทะเลกัดเซาะหายไปหมด ในเวลาอันรวดเร็ว