พณ.หารือเพิ่มช่องทางกระจายน้ำมันปาล์ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างหารือ เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ถึงมือประชาชนทั่วประเทศ และหากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ

โดยผลการกระจายน้ำมันปาล์ม ในช่วง 12-17 ก.พ.ที่ผ่านมา ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 1.4 ล้านลิตร แบ่งเป็น กทม. และปริมณฑล กว่า 1.4 แสนลิตร ต่างจังหวัดกว่า 1.3 ล้านลิตร และยืนยันว่า ปริมาณน้ำมันปาล์ม จะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับแผนการกระจายน้ำมันปาล์ม ใน กทม.และปริมณฑลใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12-28 ก.พ. ผ่านทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ กระทรวงพาณิชย์ แหล่งชุมชน ตลาดสด ส่วนในต่างจังหวัด ผ่านศาลากลางจังหวัด แหล่งชุมชน ตลาดสด ร้านอาหารมิตรธงฟ้า และผู้ประกอบการรายย่อย