ถ้อยแถลงทางการ UNSC กรณีไทย-กัมพูชา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นาง Maria Luiza Rebeiro Viotti (Brazil) ประธานคณะมนตรีฯ ออกคำแถลงกรณีปัญหาไทย - กัมพูชา อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน พร้อมคำอธิบายจากทั้งประเทศไทยและกัมพูชาแล้ว ซึ่งสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธที่เกิดขึ้น สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายแสดงออก ซึ่งการระงับยับยั้งและอดกลั้นอย่างสูงสุด โดยให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใด ๆ ที่อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งไปกว่าเดิมอีก สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้ขออีกว่าให้ทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงอย่างถาวร, ขอให้ปฏิบัติตามความตกลงหยุดยิงนั้นอย่างเต็มบริบูรณ์ และให้แก้ไขสถานการณ์โดยสันติ ผ่านกระบวนการเจรจาหารือกันอย่างมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ ขอสนับสนุนการพยายามแก้ปัญหานี้ของอาเซียน และขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกับอาเซียน ต่อไปด้วย สมาชิกคณะมนตรีฯ ยินดีที่ อาเซียน กำลังจะจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้


http://www.facebook.com/note.php?note_id=154543074604423&id=145387962158625

เชื่อมโยงข้อมูล
http://www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10174.doc.htm
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37528&Cr=cambodia&Cr1=thai
http://www.un.org/apps/news/story.asp NewsID=37484&Cr=Cambodia&Cr1=