อินโดนีเซียย้ำไทย-เขมรต้องร่วมมือกัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมาร์ตี นาตาเลกาวา (Marty Natalegawa) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียน กล่าวระหว่างการแถลงข่าว วันนี้ (18) ที่สโมสรสื่อมวลชนแห่งชาติ ของประเทศญี่ปุ่น ว่า ไทยและ
กัมพูชา "ต้อง" เสริมสร้าง หรือ ย้ำถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ในจุดยืนของการไม่ใช้กำลัง-ความรุนแรงใดๆ ในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ และตนก็คิดว่า พันธกรณีนี้ ควรจะลงมือแก้ไขร่วมกัน ดีกว่าต่างคนต่างทำ

นอกจากนี้ นายมาร์ตี ยังกล่าวด้วยว่า การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา จะต้องดำเนินการผ่านวิธีที่มีความประนีประนอม เนื่องจากทั้งสองประเทศ มีความคิดที่แตกต่างกันสิ้นเชิง โดยฝ่ายหนึ่งต้องการแก้ไขปัญหาผ่านแนวทางพหุภาคี ส่วนอีก
ฝ่าย ต้องการแก้ปัญหาในระดับทวิภาคี