ราฃินีพระราชทานพวงมาลาสรีระศพเจ้าคุณฯ

ราฃินีพระราชทานพวงมาลาสรีระศพเจ้าคุณฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง (พระอารามหลวง) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทานวางหน้าโลงศพ พระธรรมวงศาจารย์ หรือ หลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) และอดีตเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ หลังจากละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สิริอายุรวม 96 ปี 77 พรรษา สำหรับ เจ้าคุณหลวงปู่สุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแล ด้านสุขภาพอนามัย จากคณะแพทย์ในพระองค์ ในปี 2539 จากนั้น คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ถวายการรักษาอาการอาพาธที่ห้อง ไอ.ซี.ยู. มาตั้งแต่ปี 2549 ด้วยโรคชรา และโรคภูมิแพ้ จนกระทั่งมรณภาพอย่างสงบ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ เจ้าคุณหลวงปู่สุข ได้ครองตนอยู่ในบรรพชิตด้วยจริยวัตรที่งดงาม ได้บำเพ็ญกรณียกิจ ก่อประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป ในทุกๆ ด้าน จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลดีเด่นตัวอย่าง ที่เป็นผู้นำชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน เพราะเป็นผู้มีภูมิความรู้ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการเขียนหนังสือ โดยเฉพาะแบบคู่มือการดำเนินชีวิต ภาษิตบาลี และผญา สุภาษิต ซึ่งเป็นถ้อยคำสอนของคนอีสานดั้งเดิม

สำหรับศพ เจ้าคุณหลวงปู่สุข คณะสงฆ์และญาติ ได้ตั้งสวดพระอภิธรรมอยู่ที่ศาลาการเปรียญ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีกำหนด เพื่อเปิดให้บรรดาศิษยานุศิษย์ ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม