แพทย์ฉุกเฉินทำงบฯกว่า1.6พันล.เสนอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) เห็นชอบตามที่ สพฉ. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ในกรอบวงเงิน 1,648.5736 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน วงเงิน 1,216.4840 ล้านบาท และงบบริหารจัดการ สพฉ. และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด วงเงิน 432.0896 ล้านบาท ในส่วนของงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีการปรับวงเงินเพิ่มเติมนั้น เนื่องจากแนวโน้มประชาชนที่เข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2554 คาดว่า จะมีการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้านกว่าครั้ง และคาดว่า จะเพิ่มเป็นกว่า 1.99 ล้านครั้ง ในปี 2555 สพฉ. จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนงบชดเชยค่าปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อเร่งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศ และลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สพฉ. จะนำมติที่ กพฉ. เห็นชอบส่งต่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป