ไชยวัฒน์จ่อฟ้องหลังศาลไม่รับฟ้องคุ้มครอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ แกนนำเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย ยกร่างคำร้องเพื่อฟ้องศาลยุติธรรมอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 21 ก.พ. นี้ ภายหลังศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งไม่รับฟ้องในคดีที่ทางเครือข่ายฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด จากกรณีที่เห็นว่า การที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2551 เรื่องที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นการออกประกาศที่มีข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำตามหมวดนี้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ทางเครือข่ายฯ จึงมีมติดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาล
ยุติธรรมต่อไป