ชาวFBร่วมกิจกรรมชุมชนโฮมสเตย์บ้านบ่อหิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรัง นายจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง มารับคณะสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ จำนวน 60 คน ซึ่งเดินทางมาจาก กทม. เพื่อมาท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมกับเครือข่ายชุมชนโฮมสเตย์ ที่บ้านบ่อหิน ชมทัศนียภาพอ่าวสิเกา เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน สัมผัสชีวิตชาวประมงชายฝั่ง กิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเล และกิจกรรมรักษาระบบนิเวศวิทยา ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ จะมีการร่องเรือชมทะเลตรัง ที่เกาะรอก เกาะม้า เกาะไหง และถ้ำมรกต ส่วนกลางคืนนั้น จะมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่น ลิเกป่า เพื่อให้สมาชิกสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กฯ ได้ชมวิธีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่บ่อหิน อ.สิเกา นอกจากนั้น สมาชิกจะอยู่ที่ จ.ตรัง ในวันที่ 18 - 20 ก.พ. นี้