รมว.พม.เปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าสักกวัน อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้กล่าวว่า การจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีนี้ นับเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นปีที่พระองค์ท่าน พระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปฏิบัติตนเป็นคนดี ใต้ พระบรมโพธิสมภาร โครงการดังกล่าวนี้ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 1,000 คน จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน