ยูเนสโกปัดส่งคณะสำรวจพระวิหารหากไทยค้าน

ยูเนสโกปัดส่งคณะสำรวจพระวิหารหากไทยค้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซู วิลเลียมส์ โฆษกหญิงองค์การยูเนสโก กล่าวว่า ทางยูเนสโก จะยังไม่ส่งผู้แทนเยือนปราสาทพระวิหารในช่วงเวลานี้ ตามคำร้องของสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูา เพื่อสำรวจความเสียหายจากการปะทะกันกับประเทศไทย เมื่อช่วง
ต้นเดือนที่ผ่านมา แต่จะส่งไป หากการสถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่างไทยกับกัมพูชา สิ้นสุดลงแล้ว และการเดินทางเยือนใดๆ ของยูเนสโก จะต้องได้รับความร่วมมือ หรือยินยอมอย่างเต็มที่ จากทั้งสองประเทศ

ก่อนหน้านี้ ประเทศไทย เคยกล่าวว่า การเดินทางเยือนปราสาทพระวิหารของยูเนสโก อาจจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดตามแนวชายแดนขึ้นได้

http://ki-media.blogspot.com/2011/02/no-mission-yet-to-preah-vihear-temp