สสจ.ขอนแก่นเล็งสุ่มตรวจน้ำมันร้านอาหาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาด และมีราคาสูงกว่าราคาที่จำหน่ายปกติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและร้านค้าส่วนใหญ่เริ่มมีการนำน้ำมันพืชชนิดต่างๆ มาผสม และเจือจางกัน ขณะที่ร้านค้าบางราย มีการใช้มันหมูมาเจียวเป็นน้ำมัน เพื่อประกอบอาหารจำหน่าย และมีการใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทางด้านน.พ.คิมหันต์ กล่าวต่อว่า ได้จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบการจำหน่ายอาหาร ทั้งในประเภทร้านอาหารทอด
และร้านอาหารตามสั่ง รวมไปถึงร้านอาหารขนาดใหญ่ ว่า มีการปลอมปนหรือมีการนำน้ำมันเก่าออกมาทอดซ้ำหรือไม่ เพราะจะเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยในวันพรุ่งนี้จะเริ่มทำการสุ่มตรวจร้านค้าในตลาดสดทุกแห่งทั่วทั้งจังหวัด