การค้าภายในสุรินทร์ตรวจร้านขายสังฆทาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ ตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการ ในช่วงวันมาฆบูชา เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร การค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยภายหลังจากการนำเจ้าหน้าที่ออกตรวจผู้ประกอบการร้านค้าหลายแห่งว่า มีการจำหน่ายชุดสังฆทาน ที่จำหน่ายมีราคาสูงเกินสมควร ไม่มีการแสดงราคาสินค้าอย่างถูกต้อง สินค้าบางอย่างไม่เหมาะสมกับราคา หรือ มีสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ หมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ บรรจุไว้ในสังฆทาน

ซึ่งถือว่า เป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน และต้องไม่จำหน่ายเกินราคาที่แสดงไว้ในป้าย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000
บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนได้รับความไม่เป็นธรรม ในการซื้อสินค้าหรือบริการ แจ้งได้ที่ สายด่วน 1569