รมว.ศธ. ยัน รัฐจริงใจปฏิรูปการศึกษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงกระทู้ถามสดของ นายขยัน วิพรหมชัย ส.ส.ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ กรณีปัญหาการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยระบุว่า รัฐบาลมีความจริงใจในการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน และนักเรียนทุกคน ทั้งในชนบทและในเมืองให้มีคุณภาพเท่าเทียม พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดระบบการรับนักเรียนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม แก้ไขปัญหาเด็กฝาก และการรับเงินใต้โต๊ะ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งกฎ 9 ข้อ ให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือก และจำนวนนักเรียนในสัดส่วนที่พอเหมาะ ซึ่งจะต้องเป็นระบบ และมีการทำรายงานทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ ได้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของสถานศึกษาอย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตามยืนยันว่า หากสถานศึกษาใดไม่ปฏิบัติตามกฎ 9 ข้อ ที่ตั้งไว้ ก็จะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด