เงินบาท ขายออกบาทละ 30.85 บาท/$

เงินบาท ขายออกบาทละ 30.85 บาท/$
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เงินดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 29.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออกที่ 30.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 42.00 บาทต่อยูโร เงินปอนด์อยู่ที่ระดับ 49.97 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ระดับ 4.86 บาทต่อหยวน และ
เงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 0.37318 บาทต่อเยน