ปตท. ยัน ไม่เคยกักตุนดีเซล บี 100

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. มีมติปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมัน บี
100 ในน้ำมันดีเซลจาก 3 % เหลือ 2 % ทำให้บริษัทเจรจาลดปริมาณการสั่งซื้อ บี 100 จากผู้ผลิตลง โดยซื้อตามสัดส่วนความต้องการใช้จริงเท่านั้น และการที่บี 100 มีแนวโน้มปรับลดราคาลง จึงไม่มีเหตุผลใดที่บริษัทจะต้องกักตุน บี
100 โดยยืนยันว่า ปตท. สำรองไบโอดีเซล บี 100 ตามปริมาณที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคน้ำมันดีเซล ในประเทศ และไม่เกิดการขาดแคลน โดย ปตท. จะรับซื้อ บี100 จากผู้ผลิตเพื่อนำมาผสมกับน้ำมันดีเซล และจำหน่ายเป็นน้ำมันดีเซล บี 3 ในปริมาณความต้องการของตลาดเท่านั้น