กรอ.หารือทบทวนปัญหาเจเทปป้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. กับนักลงทุนญี่ปุ่น ว่า เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ ให้มากขึ้น โดยจะได้มีการหารือกัน ใน 3 ประเด็นหลัก คือ ข้อตกลงเจเทปป้า ที่ต้องมีการทบทวนปัญหาและอุปสรรค หลังดำเนินการมา 2 ปี การดำเนินการเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะต้องมีการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารให้กับอาเซียน รวมถึงความมั่นคงทางการเมืองในประเทศที่นักลงทุนญี่ปุ่นเป็นห่วง ซึ่งภาคเอกชนก็ได้มีการชี้แจงให้นักลงทุน เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกิจในประเทศไทย ขณะที่ทางด้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องของปัญหามาบตาพุด ที่ได้ข้อยุติลงแล้ว ซึ่งจะทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น