พณ.ยันรัฐดูราคาสินค้าให้กระทบปชช.น้อยสุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้กรณีราคาสินค้าที่สูงขึ้นระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 ว่า นโยบายหลัก คือ รัฐ
เข้าไปแทรกแทรงตลาดน้อยที่สุด แต่หากกระทบปากท้องประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการทั้งนโยบายทางกฎหมาย และนโยบายการสร้างทางเลือก เพื่อพยุงราคาไม่ให้สูงเกินไป โดยยอมรับว่า ราคาอาหารและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในไทย โดยทุกประเทศทั่วโลก ต่างประสบปัญหาเหมือนกันหมด ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดมากกว่าการขอตรึงราคา ซึ่งในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมมือจากเอกชนตรึงราคา และดูแลผลผลิต พร้อมใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น โดยการกำหนดเพดานราคาสินค้าและบริการ 42 รายการ เป็นสิ่งที่ กระทรวงพาณิชย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด

ส่วนราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นนั้น กรมการค้าภายในได้ตรวจสอบ และยืนยันว่า ราคาสุกรหน้าฟาร์มที่จำหน่ายในต่างจังหวัด อยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกิโลกรัมนะ 115-120 บาท ซึ่งสอดคล้องกับราคาสินค้าควบคุม

ส่วนที่ราคาแพงนั้น เป็นสินค้าเนื้อสุกรในระดับพรีเมียม ซึ่งจะมีจำหน่ายเฉพาะในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น โดย กระทรวงพาณิชย์ยืนยันดูแลสินค้าที่จะกระทบผู้บริโภคอย่างทั่วถึงมากที่สุด หากพบฉวยโอกาสพร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยมีโทษสูงสุดจำคุกถึง 7 ปี