กฟผ. MOU หอการค้า ร่วมอนุรักษ์พลังงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง การลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการอนุรักษ์พลังงานว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันผลักดัน ให้เกิดกลไกส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สร้างโครงข่ายผู้ใช้พลังงานในทุกภาคส่วน ร่วมกันลดใช้พลังงาน ซึ่งจะมีระยะเวลา 1 ปี ในการดำเนินโครงการ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในปี 2551 กฟผ. ได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ มาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ทั่วประเทศจำนวน 160 ล้านหลอด ซึ่งทำให้ช่วยลดการใช้ไฟได้ 7,000 ล้านหน่วยต่อปี