ดัชนีราคาสินค้าเกษตรม.ค.สูงขึ้น26.34%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในเดือน ม.ค. ราคายังสูงขึ้นต่อเนื่องจากปลายปี 2553 โดยดัชนีราคาเดือน ม.ค. อยู่ที่ 172.85 สูงขึ้นร้อยละ 26.34 โดยสินค้าสำคัญที่ราคาปรับสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน หอมแดง และปาล์มน้ำมัน ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ หอมหัวใหญ่ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในเดือน ก.พ. คาดว่า โดยภาพรวมจะยังคงสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา เพราะมีผลผลิตสินค้าสำคัญหลายชนิดออกสู่ตลาดมากขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม และมันฝรั่ง