'โฆสิต'มองปี54ระบบแบงก์แข่งระดมเงินฝาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ (BBL) มองว่า ในปีนี้ ระบบธนาคาพาณิชย์ จะมีการแข่งขันระดมเงินฝากมากขึ้น หลังจาก สภาพคล่องในระบบปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สินเชื่อขยายตัวตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ยอมรับว่า เมื่อการแข่งขันระดมเงินฝากมีมากขึ้น จะทำให้ต้นทุนการกู้เงินสูงขึ้นตาม ส่วนหนึ่ง มาจากการที่ ธนาคาร มีต้นทุนการเงินสูงขึ้น และจึงต้องผลักภาระไปในส่วนของเงินกู้

โดยปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ มีฐานเงินฝากประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท มีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ 80% ซึ่งสภาพคล่องส่วนเกินขณะนี้ค่อย ๆ ปรับลดลง ทำให้ต้องเตรียมการสำหรับการเพิ่มฐานเงินฝาก แต่สภาพคล่องของธนาคารเองยังอยู่ในระดับที่แข็งแรงดี

ทั้งนี้ นายโฆสิต ยังมองว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั้น เชื่อว่าในระยะถัดไปการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามทันที จากก่อนหน้านี้ ที่จะทิ้งช่วงเวลาหนึ่งก่อนปรับขึ้นดอกเบี้ยตาม

พร้อมเชื่อว่า ธปท. ยังคงติดตามการปล่อยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์เพื่อไม่ให้เกิดการเร่งตัวในการเติบโตของสินเชื่อในระบบ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาฟองสบู่ และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ