ชาวเชียงใหม่ ต่อคิวยาวซื้อน้ำมันราคาถูก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ประชาชนยังคงเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มราคาถูกฝาสีฟ้า ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด เปิดขายตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา โดยมีประชาชนต่อแถวยาวกว่า 100 เมตร ซึ่งกำหนดให้ซื้อได้คนละไม่เกิน 2 ขวด ทำให้มีประชาชนหมุนเวียนมาต่อซื้อมากกว่าคนละ 1 รอบ นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัด กล่าวว่า ประชาชนยังคงมีความต้องการซื้อจำนวนมาก เนื่องจากสินค้ายังขาดตลาดอยู่ ซึ่งโควตาที่ได้รับการจัดสรรมา 1,000 ลัง หรือ 12,000 ขวด จะกระจายให้ทั่วถึงทั้ง 25 อำเภอ ต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค ซึ่งนอกจากน้ำมันปาล์มแล้ว ในวันพรุ่งนี้ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่เชียงใหม่ ลำพูน ได้เตรียมจำหน่ายไข่ไก่แบบชั่งกิโลเป็นครั้งแรก ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 49 บาท และทดลองนำร่อง 3 เดือน ทุกๆ วันศุกร์ และใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอล คาดว่า จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น