ฝ่ายความมั่นคงยะลาพบปชช.กระทบคาร์บอมบ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณจุดเกิดเหตุคาร์บอมบ์ ถนน ณ นคร เขตเทศบาลนครยะลา ทางเทศบาลนครยะลา ร่วมกับ หน่วยงานด้านความมั่นคง ในพื้นที่ อาทิ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้กำหนดให้มีการพบปะพูดคุยกัน ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อหามาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก โดยการพบปะกันในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็น และแนวทางการป้องกัน โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครยะลา ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยพุทธและคนไทยเชื้อสายจีน ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ ย่านการค้า ภายในเขตเทศบาลนครยะลา ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการที่จะช่วยกันป้องกันเมืองยะลา โดยทางฝ่ายทหาร ตำรวจ หรือ ฝ่ายปกครอง จะได้นำข้อเสนอแนะจากประชาชนไปพิจารณาเพื่อดำเนินการ ซึ่งต่อจากนี้ไปทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างถาวรต่อไป