มิ่งขวัญเตรียม 15 ข้อทุจริตอภิปรายรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย ว่า นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ได้รายงานต่อที่ประชุมพรรคว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการอภิปราย พร้อมแล้ว และสามารถกำหนดประเด็นที่จะอภิปราย โดยเฉพาะจะมีการอภิปรายการทุจริตจาก 28 เรื่อง ให้กลั่นกรองเหลือเพียง 14-15 เรื่อง และจะเสนอให้คณะทำงาน ยกร่างญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไปดำเนินการยกร่าง ทั้งนี้ ได้เสนอขออภิปราย 5 วัน ด้วยกัน เนื่องจากเรื่องการทุจริต มีรายละเอียดจำนวนมาก และจะใช้ผู้อภิปราย คาดว่า ไม่เกิน 20 คน

ส่วนกำหนดการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ขึ้นอยู่กับคณะทำงาน เตรียมอภิปราย และคณะกรรมการยกร่างญัตติ จะพิจารณา ทั้งนี้ อาจรอหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายงบกลางปี และแถลงผลงานรัฐบาล