ครม.เห็นชอบประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว53/54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในปีผลิต 2553/2554 โดยมีการรับประกันพันธุ์ข้าว 3 ชนิด ประกอบด้วยข้าวเปลือกปทุมธานี 1 รับประกันในราคาตันละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกจ้าวตันละ 10,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,500 บาท โดยปริมาณการรับประกันจะอยู่ที่ไม่เกิน 25 ตันต่อ 1 ครัวเรือน ทุกๆ พันธุ์ข้าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างข้อกำหนด ว่าด้วยเขตก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย เพื่อให้อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานประสานงานโครงการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ร่วมกับ
รัฐบาล ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป