บอร์ดรฟม.เห็นชอบสัญญาก่อสร้างสายสีเขียว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ในฐานะ กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง
แบริ่ง-สมุทรปราการ ว่า คณะกรรมการ รฟม.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ว่าจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการดังกล่าว ระยะทาง 12.6 ก.ม. วงเงินลงทุน 17,233 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางวิ่ง
ยกระดับ 7 สถานี มูลค่า 14,785 ล้านบาท และสัญญาที่ 2 งานจ้างก่อสร้างงานระบบราง

ทั้งนี้ รฟม.จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง ในส่วนของสัญญาที่ 1 ซึ่งมีความพร้อมก่อน คาดว่า จะประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ 28 ก.พ. - 11 มี.ค. 54 และเปิดขายเอกสารประกวดราคาในวันที่ 15 - 23 มี.ค. 54 หลังจากนั้นจะให้เวลาใน
การจัดทำเอกสารประกวดราคา 90 วัน โดยให้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาในวันที่ 22 มิ.ย. 54 คาดว่าจะลงนามสัญญาก่อสร้างได้ระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 54 และเริ่มงานก่อสร้างได้ในเดือน ก.ย. 54