พลังงานเผยผู้ประมูลเปลี่ยนแท็กซี่NGV4ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประมูลโครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแท๊กซี่แอลพีจี เป็นเอ็นจีวีฟรี ใน 15,000 คันแรก พบว่า มีผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทำให้วงเงิน
ประมูลอุปกรณ์ อยู่ที่ประมาณ 260 ล้านบาท จากราคากลาง 500 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าติดตั้งที่ 5,000 บาทต่อคันแล้ว วงเงินที่ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 335 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับต่ำมาก เมื่อเทียบกับวงเงินที่ กระทรวง
พลังงาน คาดว่า จะต้องใช้ 1,200 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงแท็กซี่ทั้งหมด 30,000 คัน

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน เปิดให้ผู้ติดตั้ง หรือ อู่แท๊กซี่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการมาเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนผู้ประกอบการแท็กซี่สามารถยื่นคำขอได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม ที่ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน