สศค.เผยรายได้รัฐ4ด.แรกปี54พุ่ง5.21แสนล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันทุกเดือน นับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยในเดือน ม.ค. 2554 สูงกว่าเป้าหมาย 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้
4 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2554 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 521,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายไปแล้ว 64,000 ล้านบาท หรือ 14.1 %

ทั้งนี้ เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในอนาคต และงาน Motor Expo ในเดือน ธ.ค. 2553 ทำให้ยอดการขายรถยนต์สูงกว่าที่ประมาณการไว้มาก รายได้ที่จัดเก็บได้
สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ดังนั้น จึงมั่นใจว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 2554 จะสูงกว่าเป้าหมาย 120,000 ล้านบาท